Foreningens stiftelsesdag d. 17. januar 1882

Forside

Frederiksberg Borgerforening

Arrangementer

Skyttelaget

Billardklubben

Kvindelaget

Vedtægter


Bestyrelsen

Hovedforeningen
CVR 53569811

Formand:

Hans-Jørgen Christiansen

40 57 47 00

Billardklubben

Dan Gottschalck

40 87 99 34

Skyttelaget

Gregers Jensen

20 90 65 15

Kvindelaget

Iben Fredgart

20 83 86 50

Restauratør

Kim Hasseldam

24 68 90 73

Kontor

Tårnborgvej 16, st.tv.
1901 Frederiksberg C.

frb.borger@gmail.com

www.frbbf.dk

Redaktør (Ansv.)

Poul-Erik Christiansen

40 42 76 80

pec@ifvaerloese.dk

Produktion

Morten Larsen

baunegaard@live.dk

Generalforsamling

Hovedafdelingen afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 19:00

Borgerkælderen Tårnborgvej 14. Foreningens regnskab vil være fremlagt tirsdag d. 7. marts 2017

Dagsorden (§12 i lovene)

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab
4. Valg af formand (formanden villig til genvalg)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter (1. og 2. suppleant)
7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer med angivelse af forslagets væsentlige indhold, indsendes til bestyrelsen senest d. 15. februar 2017

Der vil blive serveret GRATIS SMØRREBRØD!


Sidste mødeaften inden Jul, tirsdag, d. 6. december 2016

Generalforsamling

Kvindelaget

Se side 3 i bladet

Forårsskydning

Se side 3 i bladet

Kassereren efterlyser din E-mail adresse.
Send den til frb.borger@gmail.com eller pec@ifvaerloese.dk


Forside

Frederiksberg Borgerforening

Arrangementer

Skyttelaget

Billardklubben

Kvindelaget

Vedtægter